Usługi techniczno-inżynierskie, technologiczne i doradcze

45-438 Opole,ul. Grudzicka 65, tel.: +48 77 455 23 34

Firma ORbud s.c. powstała 1 kwietnia 1999 roku, jako firma budowlana. Wykonywaliśmy roboty budowlane na terenie całego kraju, szczególnie w zakresie remontów i termorenowacji, oraz usługi doradcze z zakresu budownictwa i wyrobów budowlanych.


Od 2002 roku rozpoczęliśmy współpracę z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskując wymagane akredytacje w zakresie doradztwa do systemów PHARE. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej ograniczyliśmy działalność do usług doradczo – konsultingowych związanych z dopuszczaniem wyrobów do obrotu na rynku polskim i unijnym, szczególnie wyrobów budowlanych i stosowanych w budownictwie. W ciągu 20 lat pomogliśmy dużej liczbie producentów, importerów i dystrybutorów, dostosować ich firmy i wyroby do wymagań krajowych i unijnych. Obdarzeni zaufaniem z wieloma współpracujemy do dziś.

W ramach naszej działalności oferujemy usługi:
Posiadamy wielotysięczną bazę Polskich Norm, a naszą firmę cechuje wykwalifikowana kadra mająca wieloletnie doświadczenie oraz wymagane uprawnienia, także audytora wiodącego ISO 9001.

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w powyższym zakresie, zapraszamy do współpracy.

Zespół ORbud s.c.